DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR:
mgr Jacek Baran

WICEDYREKTORZY:
mgr Jolanta Górecka
mgr Mirosław Kurbiel

Godziny zajęć dydaktycznych wicedyrektorów
 PONIEDZIAŁEK   WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK 
J.Górecka 8.00-16.00
9:50-10:35
8.00-16.00
  8:55-10:35  
8.00-16.00
  10:45-12:25  
7.00-15.00
  8:55-10:35  
7.00-15.00
  9:50-11:30  
M.Kurbiel 7:00-15:00
7:00-15:00
  10:45-12:25; 13:50-14.35  
7:00-15:00
  8:55-10:35  
8:00-16:00
8:30-16:30
  11:30-12:25  
Dyrektor oraz wicedyrektorzy są dostępni dla rodziców/opiekunów prawnych codziennie po uprzednim umówieniu się na rozmowę przez sekretariat szkoły.