DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR:
mgr Jacek Baran

WICEDYREKTORZY:
mgr Jolanta Górecka
mgr Mirosł‚aw Kurbiel

 PONIEDZIAŁEK   WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK 
J.Baran -zajęcia dydaktyczne    13:45-15:20   7:05-8:45     7:05-8:45     7:05-9:40     8:00-9:40  
J.Górecka-zajęcia dydaktyczne    8:55-10:35   8:55-11:30     8:00-10:35     8:00-10:35     8:00-10:35  
M.Kurbiel-zajęcia dydaktyczne    -   9:50-13:30     10:45-13:30     8:55-11:30     9:50-11:30  
Dyrektor oraz wicedyrektorzy są dostępni dla rodziców/opiekunów prawnych codziennie po uprzednim umówieniu się na rozmowę przez sekretariat szkoły.