HISTORIA SZKOŁY

 • Pasowanie na czytelnika

  Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1970 r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13, ze względu na to, że docelowy budynek był jeszcze w końcowej fazie budowy. Jego projektant, profesor Janusz A. Włodarczyk, napisał: "codzienny kontakt z jednym i tym samym budynkiem jest znacznym i znaczącym czasem w naszym życiu, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczenie lat dziecinnych, relatywnie wydłużonych w naszej wyobraźni, a także intensywnie przeżywanych. Czas ten, co do swego oddziaływania na osobowość i długości przebywania w budynku szkolnym, zajmuje drugie miejsce,tuż za własnym mieszkaniem. Szkoła uczy więc młodego człowieka także zachowań w przestrzeni i jej percypowania."
  Rok szkolny 1971/1972 wystartował już w budynku przy Al. Niepodległości 190 (wtedy Rewolucji Październikowej). Od samego początku dysponowaliśmy pięknym obiektem sportowym z basenem. To tam młodzież rozwijała swoje predyspozycje sportowe z dziedziny koszykówki i pływania.
  W tym czasie naszym zakładem opiekuńczym był "ZREMB". To właśnie on w 1973 roku ufundował rzeźbę oraz płaskorzeźbę przedstawiającą Mikołaja Kopernika- patrona szkoły. Możemy je nadal podziwać przy głównym wejściu do szkoły. Istotne wydarzenie miało miejsce w 1975 roku, wtedy to właśnie w obecności wielu zaproszonych gości szkoła otrzymała sztandar. Na przestrzeni lat nawiązywano szereg kontaktów, między innymi współpracowano z władzami Halle Neustad gdzie niejednokrotnie pływacy wyjeżdżali na zawody sportowe. Na kartach historii zapisała się również wizyta grupy nauczycieli z Japonii, którzy chętnie wymieniali swoje doświadczenia pedagogiczne. W naszych murach gościło wiele innych znakomitych postaci ze świata literatury, sportu i nie tylko. Byli to min.:

  • Wanda Chotomska- pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży,
  • Zbiniew Nienacki- pisarz i dziennikarz, autor powieści o Panu Samochodziku,
  • Maria Sienkiewicz- wnuczka Henryka Sienkiewicza,
  • Alfred Szklarski- autor cyklu powieści o Tomku Wilmowskim,
  • Lucyna Langer-Kałek- mistrzyni Europy (1982) w biegu na 100 m ppł, halowa mistrzyni Europy (1984) w biegu na 60 m ppł, zwyciężczyni Letniej Uniwersjady (1979), brązowa medalistka olimpijska (1980) w biegu na 100 m ppł,
  • ...
  Szkoła zawsze osią…gała sukcesy nie tylko w nauce, ale również w sporcie. Przybywało klas sportowych o profilu pływackim i koszykarskim, były lata gdzie w szkole uczyło się™ 1800 uczniów, jednak liczba ta nie przeszkadzała w osią…ganiu wysokich not w nauce i sporcie. W roku 1982 drużyna koszykarzy zdobyła puchar Ślą…ska a zaraz potem powię™kszyli swój sukces zdobywając tytuł Mistrza Polski. W 1986 roku I miejsce zdobyły również koszykarki,w XI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Łodzi. Nie można pominąć‡ tu również sukcesów sportowych pozostałych trenerów, którzy mieli także wysokie osią…gnię™cia. Nasi pływacy osią…gają…c od lat wysokie miejsca w zawodach kontynuują swe marzenia w Oświę™cimskiej, Krakowskiej i Raciborskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Nasi uczniowie uzyskiwali czołowe miejsca w ogólnopolskich olimpiadach naukowych, jak również w szkole przybywało pucharów sportowych. Wielu koszykarzy naszej szkoły gra w zachodnich ligach, mię™dzy innymi we włoskiej czy francuskiej. Zawsze byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju akcje charytatywne, mię™dzy innymi w budowę™ Centrum Zdrowia Dziecka lub rozbudowę™ Parku Rekreacji w Chorzowie. W 1999 roku powstało przy Zespole Szkół Sportowych Sportowe Gimnazjum Nr 9 w Tychach. W latach 2007/2008 szkoła przeszła generalny remont budynku i basenu, wyposażono szkołę™ w nowoczesny sprzę™t.