KALENDARZ SZKOLNY

ZEBRANIA RODZICӓW

06.09.2018 r.
klasy I-III - godz. 16.30
klasy IV-VI - godz. 17.30
klasy VII-VIII i III gimnazjum - godz. 18.30

13.12.2018 r.
klasy I-III - godz. 16.30
klasy IV-VI - godz. 17.00
klasy VII-VIII i III gimnazjum - godz. 18.00

17.01.2019 r.
klasy I-III - godz. 16.30
klasy IV-VI - godz. 17.00
klasy VII-VIII i III gimnazjum - godz. 18.00

07.03.2019 r.
klasy VIII i III gimnazjum - godz. 18.00

16.05.2019r.
klasy I-III - godz. 16.30
klasy IV-VI - godz. 17.00
klasy VII-VIII i III gimnazjum - godz. 18.00

13.06.2019 r.
klasy I-III - godz. 16.30
klasy IV-VI - godz. 17.00
klasy VII-VIII i III gimnazjum - godz. 18.00

Dodatkowe zebrania wg potrzeb.

KONSULTACJE DLA RODZICӓW
(czwartki) - godz. 16.30 - 18.00
4 październik 2018 r.
8 listopad 2018 r.
7 luty 2019 r.
7 marzec 2019 r.
4 kwiecień 2019 r.


Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część‡ humanistyczna: 10 kwietnia 2019 r.
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego godz. 11:00

- część‡ matematyczno-przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 r.
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00
- z zakresu matematyki godz. 11:00

- część‡ z ję™zyka obcego nowożytnego: 12 kwietnia 2019 r.
- na poziomie podstawowym godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

termin dodaktowy: 3, 4, 5 czerwiec 2019 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. język polski - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
2. matematyka - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 9:00

termin dodaktowy:
1. język polski - 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - godz. 11:00
2. matematyka - 4 czerwca 2019 r. (wtorek) - godz. 11:00
3. język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 r. (środa) - godz. 11:00

Zimowa przerwa ś›wią…teczna: 23.12.2018-31.12.2018

Ferie zimowe: 11.02.2019-24.02.2019

Wiosenna przerwa ś›wią…teczna:18.04-23.04.2019r.

Próbne egzaminy w gimnazjum: listopad/ grudzień 2018r., luty 2019r.
Próbne egzaminy w klasie ósmej: listopad/ grudzień 2018r., luty 2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.11.2018r., 18.06.2019r.,10-12.04.2019r. (egzamin gimnazjalany),
15-17.04.2019r. (egzamin ósmoklasisty) 02.05. 2019r. (do odpracowania 25.05. 2019r.),

Zakoń„czenie roku szkolnego: 21.06.2019r.