KALENDARZ SZKOLNY

ZEBRANIA RODZICӓW

 • 16.12.2021 r.
  • I a - godz. 16.00
  • I b - godz. 16.10
  • I c - godz. 16.20
  • klasy VI a - godz. 16.30, VI b - godz. 16.40,
  • klasy VII a - godz. 16.50, VII b - godz. 17.00, VII c - godz. 17.10, VII d - 17.20
  • klasy VIII a - godz. 17.30, VIII b - godz. 17.40, VIII c - godz. 17.50, VIII d - 18.00
 • 17.12.2021 r.
  • klasy II a - godz. 16.00, II b - godz. 16.10, II c - godz. 16.20
  • klasy III a - godz. 16.30, III b - godz. 16.40, III c - godz. 16.50
  • klasy IV a - godz. 17.00, IV b - godz. 17.10, IV c - godz. 17.20, IV d - 17.30
  • klasy V a - godz. 17.40, V b - godz. 17.50, V c - godz. 18.00, V d - 18.10
 • 19.05.2022 r.
  • klasy II a - godz. 16.00, II b - godz. 16.10, II c - godz. 16.20
  • klasy III a - godz. 16.30, III b - godz. 16.40, III c - godz. 16.50
  • klasy IV a - godz. 17.00, IV b - godz. 17.10, IV c - godz. 17.20, IV d - 17.30
  • lasy V a - godz. 17.40, V b - godz. 17.50, V c - godz. 18.00, V d - 18.10
 • 20.05.2022 r.
  • klasy I a - godz. 16.00, I b - godz. 16.10, I c - godz. 16.20
  • klasy VI a - godz. 16.30, VI b - godz. 16.40
  • klasy VII a - godz. 16.50, VII b - godz. 17.00, VII c - godz. 17.10, VII d - 17.20
  • klasy VIII a - godz. 17.30, VIII b - godz. 17.40, VIII c - godz. 17.50, VIII d - 18.00
 • KONSULTACJE DLA RODZICÓW
  • 7 października 2021 r. 16.30 - 18.00
  • 4 listopada 2021 r. 16.30 - 18.00
  • 13 stycznia 2022 r. 16.30 - 18.00
  • 3 marca 2022 r. 16.30 - 18.00
  • 7 kwietnia 2022 r. 16.30 - 18.00
  • 2 czerwca 2022r. 16.30 - 18.00
 • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  • język polski -24 maja 2022 r. - godz. 9:00
  • matematyka -25 maja 2022 r. - godz. 9:00
  • język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. - godz. 9:00
   • termin dodaktowy:
   • język polski - 13 czerwca 2022 r. - godz. 9:00
   • matematyka - 14 czerwca 2022 r. - godz. 9:00
   • język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 r. - godz. 9:00
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021-31.12.2021
 • Ferie zimowe: 14.02.2022-27.02.2022
 • Wiosenna przerwa świąteczna:14.04-19.04.2022r.
 • Próbne egzaminy:
  • listopad/grudzień 2021r.
  • marzec/kwiecień 2022r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  • 12.11.2021 r.
  • 7.01.2022 r.
  • 2.05.2022 r.
  • 24.05.2022 r.
  • 25.05.2022 r.
  • 26.05.2022 r.
  • 17.06.2022 r.
  • 21.06.2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022r.