KRYTERIA OCENIANIA

Kryteria oceniania
 L.p.   ZAJʘCIA EDUKACYJNE   KLASA 1   KLASA 2   KLASA 3   KLASA 4   KLASA 5   KLASA 6   KLASA 7   KLASA 8 
1. JĘZYK POLSKI - - -  j. polski 4 (pdf, 59kB)  j. polski 5 (pdf, 59kB)  j. polski 6 (pdf, 59kB)  j. polski 7 (pdf, 59kB)  j. polski 8 (pdf, 59kB)
2. JĘZYK ANGIELSKI - - -  j. ang. 4 (pdf, 163kB)  j. ang. 5 (pdf, 163kB)  j. ang. 6 (pdf, 163kB)  j. ang. 7 (pdf, 163kB)  j. ang. 8 (pdf, 163kB)
3. JĘZYK NIEMIECKI - - -  j. niem.4 (pdf, 187kB)  j. niem.5 (pdf, 187kB)  j. niem.6 (pdf, 187kB)  j. niem.7 (pdf, 187kB)  j. niem.8 (pdf, 187kB)
4. MUZYKA - - -  muzyka   muzyka   muzyka   muzyka  -
5. PLASTYKA - - -  plast. (pdf, 216kB)  plast. (pdf, 216kB)  plast. (pdf, 216kB)  plast. (pdf, 216kB) -
6. HISTORIA - - -  historia 4   historia 5   historia 6  historia 7 historia 8
7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - - - - - - -  WOS (pdf, 560kB) 
8. PRZYRODA - - -  przyroda 4 (pdf, 396kB)  - - - -
9. GEOGRAFIA - - - -  geogr. 5 (pdf, 576kB)   geogr. 6 (pdf, 576kB)   geogr. 7 (pdf, 576kB)   geogr. 8 (pdf, 576kB) 
10. BIOLOGIA - - - -  biologia 5  biologia 6  biologia  biologia
11. CHEMIA - - - - - - chemia 7 (pdf,440kB) chemia 8 (pdf, 440kB)
12. FIZYKA - - - - - -  fizyka 7  fizyka 8
13. MATEMATYKA - - -  mat. 4 (pdf, 72kB)   mat. 5 (pdf, 72kB)   mat. 6 (pdf, 72kB)   mat. 7 (pdf, 72kB)   mat. 8 (pdf, 72kB) 
14. INFORMATYKA - - -  inf. 4(pdf, 206kB)  inf. 5(pdf, 206kB)  inf. 6(pdf, 206kB)  inf. 7 -
15. TECHNIKA - - -  techn. 4  techn. 5  techn. 6
16. WYCHOWANIE FIZYCZNE - - -  w-f  w-f  w-f  w-f  w-f
17. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - - - - - -  edb (pdf, 296kB)
18. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - - - - -
19. RELIGIA religia 1 (pdf, 280kB) religia 2 (pdf, 460kB) religia 3 (pdf, 460kB) religia 4 religia 5 religia 6 religia 7 religia 8
20. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - - - -  z. komp.  z. komp. - -
21. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - - - - - - - -
22. NAUCZANIE ZINTEGROWANE klasa 1 klasa 2 klasa 3 - - - - -