KRYTERIA OCENIANIA

 L.p.   ZAJʘCIA EDUKACYJNE   KLASA 1   KLASA 2   KLASA 3   KLASA 4   KLASA 5   KLASA 6   KLASA 7   KLASA 8   KLASY III GIM 
1. JĘZYK POLSKI - - -  j. polski 4  j. polski 5  j. polski 6  j. polski 7  j. polski 8  j. polski
2. JĘZYK ANGIELSKI - - -  j. ang. 4  j. ang. 5  j. ang. 6  j. ang. 7  j. ang. 8  j. ang.
3. JĘZYK NIEMIECKI - - -  j. niem.4  j. niem.5  j. niem.6  j. niem.7  j. niem.8  j. niem.
4. MUZYKA - - -  muzyka   muzyka   muzyka   muzyka  -
5. PLASTYKA - - -  plast. 4  plast. 5  plast. 6  plast. 7 -
6. HISTORIA - - -  historia 4   historia 5   historia 6  historia 7 historia 8  historia II-III 
7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - - - - - - -  WOS
8. PRZYRODA - - -  przyroda 4   przyroda 5   przyroda 6  - - -
9. GEOGRAFIA - - - -  geogr. 5   geogr. 7   geogr. 8   geogr. III 
10. BIOLOGIA - - - -  biologia 5  biologia 6  biologia  biologia  biologia
11. CHEMIA - - - - - - chemia 7 chemia 8 chemia II-III
12. FIZYKA - - - - - -  fizyka 7  fizyka 8  fizyka III
13. MATEMATYKA - - -  mat. 4   mat. 5   mat. 6   mat. 7   mat. II-III 
14. INFORMATYKA - - -  inf. 4  inf. 7  inf.
15. TECHNIKA - - -  techn. 4
16. WYCHOWANIE FIZYCZNE - - -  w-f  w-f  w-f  w-f  w-f  w-f
17. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - - - - - - -
18. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - - - - - -
19. RELIGIA religia 1 religia 2 religia 3 religia 4 religia 5 religia 6 religia 7 religia 8 religia
20. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - - - -  z. komp.  z. komp. - - -
21. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - - - - - - - -  zaj. art.
22. NAUCZANIE ZINTEGROWANE klasa 1 klasa 2 klasa 3 - - - - - -