REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW
KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Z DYREKCJĄ SZKOŁY ORAZ WYCHOWAWCAMI
ODBĘDZIE SIĘ
7 CZERWCA 2017 O GODZ. 17.00
NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Tychach im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Tychach im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXI/500/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

galeria

Translator

Technologia Przetłumacz