KADRA PEDAGOGICZNA

 • mgr Andrzejewska Justyna- wychowanie fizyczne,
 • mgr Baran Jacek- wychowanie fizyczne,
 • mgr Baranowska Barbara- wychowanie fizyczne,
 • mgr Bielska Alina- historia, wiedza o społeczeństwie,
 • mgr Biskup Anna- język niemiecki
 • mgr Błasiak Agnieszka- pedagog
 • mgr Botor-Foltyn Karolina - psycholog; nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • mgr Chrószcz Teresa- religia,
 • mgr Cichosz Daria- edukacja wczesnoszkolna, język angielski
 • mgr Ciukaj Przemysław- wychowanie fizyczne
 • mgr Czarnecka - Majkut Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna,
 • mgr Draczyńska Marzena- edukacja wczesnoszkolna,
 • mgr Franczak Lidia- biblioteka
 • mgr Gospodarek Agnieszka - nauczyciel rewalidant
 • mgr Górecka Jolanta- matematyka,
 • mgr Grabowska Izabela- matematyka,
 • mgr Grudzińska-Celer Barbara- edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jagiełka Tomasz- wychowanie fizyczne,
 • mgr Jagiełka Wojciech- wychowanie fizyczne,
 • mgr Jagoda Barbara- pedagog
 • mgr Jakubowska -Mróz Joanna- biologia, przyroda,
 • mgr Józefowska Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna, historia,
 • mgr Jurczyga Teresa- informatyka, matematyka,
 • mgr Kościelny Ewa- edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
 • mgr Kowalczyk - Pałuska Grażyna- muzyka,
 • mgr Kondratowicz Adam -wychowanie fizyczne
 • mgr Kulak Urszula- biblioteka
 • mgr Kurbiel Mirosław- wychowanie fizyczne,
 • mgr Kusińska Iwona- przyroda,geografia
 • mgr Kuta Monika- język polski,
 • mgr Libecka Sylwia- świetlica
 • mgr Majcherczyk Rafał- wychowanie fizyczne
 • mgr Majcherowicz Wojciech- wychowanie fizyczne,
 • mgr Majkut Krzysztof-informatyka, technika,
 • mgr Malik Michaela- matematyka
 • mgr Matula Wioleta- informatyka, technika,
 • mgr Michalska Alicja- matematyka,
 • mgr Mirowska-Kalisz Sabina- edukacja wczesnoszkolna,
 • mgr Pasternak Elżbieta- świetlica,
 • mgr Peroń Wojciech- język angielski,
 • mgr Kałęka -Okoń Ewelina- język polski,
 • mgr Pisula Joanna- język angielski,
 • mgr Rosiek Magdalena- język polski,
 • dr Profaska Marzena- historia,
 • mgr Radek Aleksandra- wychowanie fizyczne,
 • mgr Rakowski Jarosław- wychowanie fizyczne,
 • mgr Ryś Bożena- edukacja wczesnoszkolna,
 • mgr Śliwińska Bernadeta - religia
 • mgr Sojka Jerzy- plastyka,
 • mgr Sokół Kinga- wychowanie fizyczne,
 • mgr Stachurka Andrzej- języka angielski,
 • mgr Strzępek Marcin- matematyka, fizyka,
 • mgr Tarsa Joanna-edukacja wczesnoszkolna,
 • mgr Strzępek Anita- chemia,
 • mgr Wajdner - Mazgaj Anna- religia,
 • mgr Wiśniewska Joanna- język angielski,
 • mgr Wodo Ewelina- wychowanie fizyczne,
 • mgr Woźniak Marta- nauczyciel współorganizujący kształcenie,
 • mgr Wosz Danuta- język polski,
 • mgr Zbroińska Renata- język polski,