KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Andrzejewska Justyna- wychowanie fizyczne,
mgr Baran Jacek- wychowanie fizyczne,
mgr Bielska Alina- historia, wiedza o społeczeństwie,
mgr Błasiak Agnieszka- pedagog
mgr Chrószcz Teresa- religia,
mgr Chwalczyk Ewa- matematyka,
mgr Ciukaj Przemysław
mgr Czarnecka - Majkut Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna,
mgr Małgorzata Ćwiklińska - Kostuś- edukacja wczesnoszkolna
mgr Folkert Alina- biblioteka
mgr Franczak Lidia- biblioteka
mgr Hanna Fuks- edukacja wczesnoszkolna
mgr Gardner Małgorzata- geografia
mgr Gawronowska - Brania Ewa- pedagog
mgr Góral Regina- wychowanie fizyczne,
mgr Górecka Jolanta- matematyka,
mgr Grabowska Izabela- matematyka,
mgr Grudzińska-Celer Barbara- edukacja wczesnoszkolna
mgr Jagiełka Tomasz- wychowanie fizyczne,
mgr Jagiełka Wojciech- wychowanie fizyczne,
mgr Jakubowska -Mróz Joanna- biologia, przyroda,
mgr Józefowska Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna, historia,
mgr Jurczyga Teresa- informatyka, matematyka,
mgr Kościelny Ewa- edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
mgr Kowalczyk - Pałuska Grażyna- muzyka,
mgr Kondratowicz Adam -wychowanie fizyczne
mgr Kurbiel Mirosław- wychowanie fizyczne,
mgr Kusińska Iwona- przyroda,
mgr Kuś Bożena- matematyka,
mgr Kuta Monika- język polski,
mgr Lewandowska Barbara- wychowanie fizyczne,
mgr Libecka Sylwia- świetlica
mgr Majcherczyk Rafał- wychowanie fizyczne
mgr Majcherowicz Wojciech- wychowanie fizyczne,
mgr Majkut Krzysztof-informatyka, technika,
mgr Matula Wioleta- informatyka, technika,
mgr Michalska Alicja- matematyka,
mgr Pasternak Elżbieta- świetlica,
mgr Peroń Wojciech- język angielski,
mgr Kałęka -Okoń Ewelina- język polski,
mgr Pisula Joanna- język angielski,
mgr Rosiek Magdalena- język polski,
dr Profaska Marzena- historia,
mgr Radek Aleksandra- wychowanie fizyczne,
mgr Rakowski Jarosław- wychowanie fizyczne,
mgr Ryś Bożena- edukacja wczesnoszkolna,
mgr Sojka Jerzy- plastyka,
mgr Sokół Kinga- wychowanie fizyczne,
mgr Stachurka Andrzej- języka angielski,
mgr Strzępek Marcin- matematyka, fizyka,
mgr Tarsa Joanna-edukacja wczesnoszkolna,
mgr Urbanowicz Małgorzata- chemia,
mgr Aleksandra Urbańczyk- język niemiecki,
mgr Wajdner - Mazgaj Anna- religia,
mgr Wiśniewska Joanna- język angielski,
mgr Wodo Ewelina- wychowanie fizyczne,
mgr Wosz Danuta- język polski,
mgr Zbroińska Renata- język polski,