REKRUTACJAREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS CZWARTYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE terminy składania dokumentów i informacja o sporcie, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasach czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach na rok szkolny 2022/2023(pdf/223kB)
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Rekrutacja elektroniczna - otwarcie systemu dla rodziców i składanie wniosków od dnia 7 lutego 2022 r. od godz. 8:00. Należy wejść na stronę tyskiego portalu oświatowego (oswiata.tychy.pl)-rekrutacje-szkoły podstawowe klasy I; otworzyć wniosek i wypełnić go elektronicznie; zatwierdzić wniosek; wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim. Informacja o terminie i godzinie przeprowadzenia testów - przy składaniu wniosku w sekretariacie szkoły.
Ważne - do SSP-19 składamy wniosek (zgłoszenie składa się do szkoły obwodowej)

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające, a także terminy składania dokumentów oraz wykaz prób sprawności fizycznej do klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach na rok szkolny 2022/2023 (pdf, 260kB)

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Rekrutacja poza systemem elektronicznym - składanie wniosków od dnia 1 lutego 2022 r. od godz. 8:00 w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające, a także terminy składania dokumentów i informacja o sporcie, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasach czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach na rok szkolny 2022/2023 (pdf; 290kB)
WNIOSEK o przyjęcie do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach do klasy czwartej (pdf, 230kB)