REKRUTACJA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE SZKOŁY W DNIACH 10.01.2023 ORAZ 9.02.2023 O GODZINIE 17.00.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja elektroniczna - otwarcie systemu dla rodziców i składanie wniosków od dnia 6 lutego 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 24 lutego 2023 r. Należy wejść na stronę tyskiego portalu oświatowego oswiata.tychy.pl - rekrutacje - szkoły podstawowe klasy I; otworzyć wniosek i wypełnić go elektronicznie; zatwierdzić wniosek; wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim. Informacja o terminie i godzinie przeprowadzenia testów - przy składaniu wniosku w sekretariacie szkoły.
Ważne - do SSP-19 składamy wniosek (zgłoszenie składa się do szkoły obwodowej).

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja poza systemem elektronicznym - składanie wniosków od dnia 1 lutego 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 3 marca 2023 r. w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej.