SEKRETARIAT SZKOŁY

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sprawy uczniów i nauczycieli załatwia się™ od poniedziałku do czwartku w godzinach:10.00 - 12.00

LEGITYMACJA SZKOLNA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. opłatę za duplikat legitymacji szkolnej w wysokości 9 zł dokonujemy przelewem na konto: 1612 4013 3011 1100 1075 0059 72 Bank Pekao.W tytule przelewu podajemy imię, nazwisko oraz klasę. (Za wydanie pierwszej legitymacji szkoła nie pobiera żadnych opłat)