Siatkarskie Ośrodki Szkolne Projekt S.O.S. w naszej szkole Szkolenie nauczycieli

Czym są Siatkarskie Ośrodki Szkolne? - SOS

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) to ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu, a w szczególności siatkówki.
SOS powstał w 2012 roku z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To jedyny, tak szeroko zakrojony, nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na świecie. Obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w całym kraju. Opiera się na idei współpracy szkoły, lokalnego samorządu i związku sportowego.
W program zaangażowani są nauczyciele, trenerzy i instruktorzy, rodzice, fizjoterapeuci i lokalne samorządy. Dzięki temu lokalna społeczność aktywizuje się i tworzy społeczną strukturę wsparcia dla inicjatywy.

Cele programu - SOS

Upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także w czasie wolnym. Popularność siatkówki w Polsce, nowoczesny sprzęt, w który wyposażona jest każda uczestnicząca w projekcie szkoła i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że siatkówka to sport ogólnorozwojowy, a przez to uniwersalny.
Program ma przyczyniać się do zrównywania szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Jednocześnie wspierać działania miejscowych społeczności, tak by jeszcze lepiej wykorzystywać, często bardzo nowoczesne, obiekty sportowe, jakie są dostępne w wielu nawet niedużych miejscowościach.
Kolejnym istotnym celem SOS jest tworzenie stabilnego zaplecza dla kadry narodowej, profesjonalnej piłki siatkowej i poszerzenie bazy szkoleniowej. Nie sposób ich realizować bez upowszechniania tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży w skali całego kraju w ramach jednolitego i zunifikowanego systemu edukacji sportowej. Dzięki SOS możliwe jest wdrożenie systemu wyszukiwania talentów i obejmowania ich zorganizowanym szkoleniem.
Projekt SOS obejmuje również budowanie kadry szkoleniowej. Cykle kursów, konferencje i szkolenia z wybitnymi trenerami, w tym selekcjonerami kadry narodowej, materiały dydaktyczne, bezpłatny dostęp do interaktywnej platformy www.mlodziezowasiatkowka.pl, wsparcie merytoryczne koordynatorów projektu i multimedialny sprzęt, który otrzymuje, każdy nauczyciel pracujący przy SOS, dają szansę na rozwój profesjonalnego środowiska trenerów młodzieżowych na niespotykaną wcześniej skalę.
SOS mają też wspierać rekrutację do szkoły uczestniczącej w projekcie. Działania promocyjne, takie jak prowadzenie lekcji pokazowych, czy organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, nie tylko wspomagają szkołę w pozyskiwaniu uczniów do SOS, ale też podnoszą jej atrakcyjność na tle innych szkół.

Projekt S.O.S. w naszej szkole

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach projekt realizuje od roku szkolnego 2018/2019.
W tym roku szkolnym 2019/2020 program realizują trenerzy: Ewelina Wodo, Jacek Baran, Przemysław Ciukaj.
W projekcje udział biorą dziewczęta klasy VI, VIII i VIII (rocznik 2005, 2006, 2007) według następującego harmonogramu:
- Klasa VI (rocznik 2007) - Czwartek godz. 16.45 trener Jacek Baran
- Klasa VII (rocznik 2006) - Piątek godz. 13.40 oraz 16.45 trener Ewelina Wodo
- Klasa VIII (rocznik 2005) - Czwartek godz. 16.45, Piątek 16.45 trener Przemysław Ciukaj

Szkolenie nauczycieli

W dniu 25 października trenerzy realizujący projekt S.O.S. w Naszej szkole zorganizowali i przeprowadzili lekcję otwartą dla nauczycieli wychowania fizycznego tyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zajęcia miały formę treningu, w którym wzięły udział uczestniczki programu S.O.S. - uczennice klas sportowych naszej szkoły. Tematem pokazu była nauka i doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym. Obecni nauczyciele mieli okazję poznać ciekawe ćwiczenia, które mogą urozmaicić lekcję wychowania fizycznego i zachęcić uczniów do uprawiania siatkówki poza szkołą.