KRAJOWA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 • Projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Sportowych przystąpił do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
  Szkolny koordynator projektu: Monika Szynczewska
  Zespół koordynujący:
  Kinga Sokół, Anna Wajdner- Mazgaj, Ewa Kościelny, Wioleta Matula,Sabina Mirowska- Kalisz

 • Wolontariusze podczas XV kampania z cyklu "Hospicjum to też Życie" w Tychach

  Szkolne Koło Wolontariatu wraz z panią Anią po raz kolejny uczestniczyło w kampanii hospicyjnej pod hasłem "Opiekun rodzinny - nie musi być sam". Akcja ta rozpoczęła w Tychach XV kampanię społeczną "Hospicjum to też Życie", której organizatorem jest Fundacja Hospicyjna z Gdańska. Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach zaprosiło nas do współpracy i pomocy, aby wraz z wieloma Hospicjami w Polsce przyłączyć się do kampanii i wspólnie propagować ideę opieki hospicyjnej. W przeddzień Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej tj. 12 października na terenie naszego miasta można było spotkać wolontariuszy z naszej szkoły, którzy rozdawali ulotki kampanijne, zbierali pieniądze do puszek hospicyjnych oraz zadawali trudne pytania dotyczące opiekunów rodzinnych. Tyszanie zatrzymywali się na chwilę, aby zastanowić się nad sytuacją opiekunów i wpisywali swoje przemyślenia na specjalnych kartach. Niektórzy uczniowie mieli skrzydła Aniołów, które w symboliczny sposób miały pokazać dobro, jakie niesie ze sobą postawa ludzi, którzy nie są obojętni na cierpienie drugiego człowieka. Zatrzymują się na chwilę i pomimo swoich codziennych spraw pomagają opiekunom rodzinnym, choćby w ramach sąsiedzkiej pomocy. Dziękujemy wolontariuszom za wspaniałą postawę, uśmiech i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

 • Zespół Szkół Sportowych z Krajowym Certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie

  23 listopada w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dyrektor Jacek Baran wraz z koordynatorem Moniką Szynczewską odebrali Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie z rąk Macieja Kopeć podsekretarza stanu MEN, Elżbiety Matejk dyrektora Departamentu Kształcenia Integracyjnego MEN oraz prof. Barbary Woynarowskiej przewodniczącej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.
  W uroczystości wziął również udział Tomasz Wojtasik koordynatora woj. śląskiego.
  Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. W tym roku 35 szkół odebrało taki certyfikat, dołączyliśmy tym samym do grona 200 szkół w Polsce legitymujących się tym certyfikatem.

REFERENCJE